GPSC โชว์ศักยภาพบุกตลาดไฟฟ้าอินเดีย.

GPSC โชว์ศักยภาพตลาดไฟฟ้าอินเดียเติบโตแบบทวีคูณตามนโยบายภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ
GPSCร่วมกับAvaada Groupตั้งเป้าเพิ่มโอกาสสำรวจและพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดครบวงจร ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์และไฮโดรเจน พร้อมสร้าง Ingot to Solar Module แบบครบวงจร เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในอินเดีย . รับจดทะเบียนบริษัท

มีการคาดการณ์ว่าการบริโภคพลังงานสะอาดของอินเดียจะสูงถึง 500 กิกะวัตต์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2513 ขณะเดียวกัน จะยกระดับศักยภาพของ GPSC ในการเติบโตและเป็นผู้นำในตลาดพลังงานทดแทนของประเทศไทย

รสยา เทียนวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ GPSC
รสยา เทียนวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ GPSC

โรซายา เทียนวรรณรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ผู้นำนวัตกรรมด้านพลังงานของ กลุ่ม ปตท.เปิดเผยว่า ในวันที่ 8-12 ส.ค. 2566 บริษัทได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนเยือนอินเดีย เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดพลังงานสะอาด ตลอดจนนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสะอาดของที่นั่น

เนื่องจากความมุ่งมั่นของรัฐบาลอินเดียในการบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2513 ประกอบกับจำนวนประชากรจำนวนมหาศาลกว่า 1.4 พันล้านคน และการใช้พลังงานต่อหัวค่อนข้างต่ำที่ ~1.2 MWh เทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่ ~3.4 MWh ตลาดอินเดีย คาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการเร่งการเติบโตของ GPSC ให้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย

จากการลงทุนในอินเดียGlobal Renewable Synergy Limited ( GRSC ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้นทั้งหมด ได้ร่วมมือกับAvaada Venture Private LimitedหรือAVPLเพื่อลงทุนในAvaada Energy Private LimitedหรือAEPLบริษัทในกลุ่ม Avaada ซึ่งเป็น ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นบริษัทชั้นนำด้านพลังงานทดแทนในอินเดีย ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 42.93% ใน AEPL GRSC ได้ขยายขอบเขตธุรกิจใน AEPL ให้ครอบคลุมระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ( BESS ) ด้วย ปัจจุบัน AEPL กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและชนะการประมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย

GPSC โชว์ศักยภาพบุกตลาดไฟฟ้าอินเดีย

ความร่วมมือกับ AEPL ถือว่ามีนัยสำคัญอย่างมากในการขยายพอร์ตธุรกิจพลังงานหมุนเวียนของ GPSC ให้บรรลุเป้าหมายมากกว่า 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมดในปี 2573 โดยปัจจุบันกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนของ GPSC อยู่ที่ 3,629 เมกะวัตต์ คิดเป็น 45% ของ ความจุทั้งหมด นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นไปตาม “กลยุทธ์การเติบโต 4 ส” ที่กำหนดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสู่ความยั่งยืน ได้แก่ S1: Strengthen and Expand the Core (เน้นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า), S2: Scale-up Green Energy, S3 : S-Curve & Batteries และ S4: Shift to Customer-Centric Solutions (เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านการผลิตไฟฟ้าและระบบสาธารณูปโภค)

นอกจากนี้ GPSC ยังตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 3 บริษัทนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะเดียวกัน เพื่อให้บรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2560 GPSC กำลังวางแผนที่จะเพิ่มพอร์ตโฟลิโอพลังงานหมุนเวียนให้มากกว่า 50% ของกำลังการผลิตทั้งหมด

Vineet Mittal ประธานกลุ่ม Avaada
Vineet Mittal ประธานกลุ่ม Avaada

Vineet Mittalประธาน Avaada Group กล่าวว่า ความร่วมมือทางธุรกิจกับ GPSC ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันในการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของทั้งสองประเทศที่ต้องการจัดหาพลังงานให้เพียงพอและยั่งยืนต่อความต้องการในประเทศ ด้วยเหตุนี้ Avaada Group จึงได้รับการสนับสนุนอันมีค่าจาก GPSC ด้วยเงินลงทุน 779 ล้านเหรียญสหรัฐตั้งแต่ปี 2564

เป้าหมายทางธุรกิจของ Avaada Group นั้นสอดคล้องกับนโยบายของNarendra Modiนายกรัฐมนตรีอินเดีย ซึ่งได้ประกาศวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานสีเขียวในการประชุมCOP26ที่เมืองกลาสโกว์ซึ่งรวมถึงกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล 500 GW (280 GW ของพลังงานแสงอาทิตย์) ส่วนแบ่งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 50% ภายในปี 2573 และการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2513 นอกจากนี้ รัฐบาลอินเดียยังได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาด เชิญชวนให้เกิดการลงทุนจำนวนมหาศาลทั้งในรูปของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ในหลายโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล ระบบกักเก็บพลังงานจากแบตเตอรี่ เป็นต้น

“มันเป็นความท้าทายอย่างยิ่งที่จะเป็นหนึ่งในผู้พัฒนาพลังงานสีเขียวในขณะที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามในการบุกเบิกของเรา เรากำลังทำงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่รัฐบาลอินเดียระบุว่าเป็นภาคส่วนผลักดัน การบรรลุเป้าหมายร่วมกันของเรา” นายวิเนศกล่าว

ตามการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ อินเดียจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่ 6.1% และ 6.8% ในปี 2566 และ 2567 ตามลำดับ ส่งผลให้ตัวเลขก้าวสำคัญอยู่ที่ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ 2569 และเพิ่มขึ้นเป็น 7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573

Kishor Nair ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AEPL
Kishor Nair ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AEPL

Kishor Nairประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AEPL กล่าวว่า Avaada Group เพิ่งชนะการประมูล PLI สำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเวเฟอร์ เซลล์และโมดูล และ AEPL ชนะการประมูลสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 2.5 GW ดังนั้นกำลังการผลิตรวมของ AEPL จึงมากกว่า 7GW ในปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้น Brookfield ยังได้ลงทุนมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐใน Avaada Group เพื่อสนับสนุนธุรกิจไฮโดรเจน/แอมโมเนียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เห็นได้ชัดว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จของบริษัทนั้นได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่เสมอมา เช่น GPSC, Brookfieldเป็นต้น

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/