ไทยและสิงคโปร์ลงนามความตกลงเพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ.

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี ไทยและสิงคโปร์ได้ลงนามในข้อตกลงหลายฉบับ การท่องเที่ยว ทรัพย์สินทางปัญญา ความยั่งยืน และการค้าเนื้อสัตว์เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ครอบคลุมในบันทึกความเข้าใจ

ความสัมพันธ์ที่เติมเต็ม รับจดทะเบียนบริษัท
ประเทศไทยและสิงคโปร์มีเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันอย่างมาก ซึ่งอธิบายถึงแรงผลักดันในความสัมพันธ์ทวิภาคี สิงคโปร์เป็น ศูนย์กลางทางการเงินชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานที่ได้รับความนิยมสำหรับนักลงทุนต่างชาติในการตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคของตน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองในอาเซียนและเป็น ประเทศผู้ผลิตเพื่อการส่งออกที่สำคัญ

ความ สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ไทย-สิงคโปร์มีนัยสำคัญ ในปี 2563 สิงคโปร์เป็นนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยลงทุน 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมแล้ว สิงคโปร์มีหุ้นการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยอยู่ที่ 24,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2563 โดยเน้นที่บริการทางการเงินและการประกันภัย การผลิต การค้าส่งและค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์

ในปี 2564 ไทยและสิงคโปร์มีการค้าทวิภาคีมูลค่า 34,100 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (24,800 ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 การค้าทวิภาคีมีมูลค่าถึง 2.16 หมื่นล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.57 หมื่นล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น 31.9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

รัฐมนตรีจากไทยและสิงคโปร์ดูแลข้อตกลงในการประชุมระดับรัฐมนตรีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นระหว่างสิงคโปร์-ไทย (STEER) ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2565 ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมประเด็นต่างๆ รวมถึงการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่ง ขึ้นระหว่างไทยกับสิงคโปร์

เสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
รัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี STEER ได้ลงนามหรือดูแลการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MoC) หนึ่งฉบับ และบันทึกความเข้าใจ (MoU) สี่ฉบับ

ข้อตกลงมีทั้งระหว่างหน่วยงานราชการ สมาคมอุตสาหกรรม หรือบริษัทเอกชน สรุปไว้ด้านล่าง

ทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสิงคโปร์ได้ลงนามใน MoC และแผนการดำเนินงานปี 2565-2567 เพื่อกระชับความร่วมมือทวิภาคีในด้านทรัพย์สินทางปัญญา

ในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งโครงการนำร่องความร่วมมือค้นหาและตรวจสอบ (S&E) แบบทวิภาคี เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและนักประดิษฐ์ในประเทศไทยและสิงคโปร์ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเร็วขึ้น

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/