แม่แบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

แม่แบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

แม่แบบการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

เทมเพลตกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นเทมเพลตสำหรับกลยุทธ์ที่บริษัทควรนำไปใช้ในการดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน รับจดทะเบียนบริษัท  โดยปกติจะเป็นแผนระยะยาวที่เน้นหลักการและวิธีการทั่วไปในการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยและการปกป้องคนงานในขณะทำงานและสาธารณะโดยทั่วไปเป็นหลัก

เนื้อหาของแม่แบบกลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยควรมีบทนำของเอกสารทั้งหมด จะต้องแสดงการทบทวนกลยุทธ์ปีที่ผ่านมา โปรดทราบว่ากลยุทธ์ประเภทนี้ทำขึ้นเพื่อให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ในช่วงเวลาสั้น ๆ การโพสต์ของแขก แต่ไม่นานเกินไปที่จะทำให้ล้าสมัยและไม่สามารถใช้งานได้ โดยปกติแล้ว กลยุทธ์ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจะใช้ได้ดีเป็นเวลา 5 ปีหรือมากกว่านั้น

ส่วนแรกของเทมเพลตนี้หลังจากการแนะนำควรเป็นการทบทวนกลยุทธ์ที่บริษัทใช้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ควรหารือเกี่ยวกับพื้นฐานว่าทำไมกลยุทธ์นี้จึงถูกนำมาใช้และวิธีที่พวกเขานำเสนอ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในกลยุทธ์ใหม่ จะต้องระบุสิ่งเหล่านี้ ควรรวมวิธีการมาถึงของกลยุทธ์ใหม่ด้วย วิธีที่ดีที่สุดในการแสดงสิ่งนี้คือการแสดงสถิติเปรียบเทียบแผนเก่าและแผนใหม่ และจำนวนความคิดเห็นร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลง เทมเพลตควรมีส่วนที่เขียนแผนปฏิบัติการและเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแผน

การรักษาความปลอดภัยของผู้คนด้วยแผนการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัย

ในทุกโครงการ ต้องคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ นี่คือสองสิ่งที่ควรได้รับชัยชนะเหนือความสำเร็จและความสำเร็จของโครงการ แผนการจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในแม่แบบเป็นแผนประเภทหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารที่ดูแลโครงการ เดียวกันอาจจะใหญ่หรือเล็ก แต่แผนนั้นต้องครอบคลุมเพียงพอเพื่อให้ทุกที่และทุกเวลามีสุขภาพและความปลอดภัยอยู่เสมอ

แผนการจัดการความปลอดภัยด้านสุขภาพและแม่แบบต้องมีรายละเอียดอย่างละเอียด ควรประกอบด้วยไทม์ไลน์ของโครงการหรือกิจกรรม ระดับความเสี่ยงที่ผู้ที่จะเข้าร่วมในแผนนี้ ชื่อของบุคคลเหล่านี้ วิธีจัดการความเสี่ยงเหล่านี้ วิธีการป้องกันไว้ก่อนจะใช้อย่างไร ภาระผูกพันคืออะไร ชื่อของบุคคลสำคัญที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการบาดเจ็บหรือความเสียหาย ฯลฯ

ในแผนนี้ ควรมีสถานการณ์ของสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สิ่งที่ต้องทำเมื่อเกิดข้อผิดพลาด วิธีดำเนินการหากแผนนี้ไม่เป็นไปตามแผน และกลยุทธ์อื่น ๆ ที่ควรนำมาใช้

สุขภาพและความปลอดภัยเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน ไม่ว่าโครงการหรือกิจกรรมจะเรียบง่ายเพียงใด สัญญาณความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยควรแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบริหารให้จัดทำแผนเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคน และในขณะที่จัดทำแผนนี้ควรทำอย่างถี่ถ้วน – ครอบคลุมทุกด้านของความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียใจในตอนท้าย

ที่มา:ArticlesFactory.com