เพิ่มกำไรของคุณเป็นสองเท่าด้วยการปรับวัฒนธรรมและกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน.

บริษัทต่างๆ ในปัจจุบันกำลังมองหาความสมดุลที่ดีระหว่างการมีส่วนร่วมของพนักงานกับกลยุทธ์ขององค์กรที่ทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาด รับจดทะเบียนบริษัท

ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จคือวัฒนธรรมของบริษัทที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

วัฒนธรรมในแง่นี้ ไม่ใช่แค่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นกันเองเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างองค์กรที่ผสมผสานความกลมกลืนที่เหมาะสมระหว่างพนักงานและกรอบความคิดของบริษัท

การศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้แสดงให้เห็นว่าการเป็นผู้นำของบริษัทที่รู้สึกว่าวัฒนธรรมและเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกันก็มีอัตรากำไรที่สูงขึ้นเช่นกัน

ผู้เข้าร่วมรายงานระบุอัตรากำไรมากกว่าสองเท่าจาก 4.8% เป็น 11.5% เมื่อวัฒนธรรมสอดคล้องกับกลยุทธ์

โครงสร้างองค์กรมีหลากหลายรูปแบบ
ขั้นตอนแรกในการประสานวัฒนธรรมเข้ากับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจคือการตัดสินใจว่าบริษัทต้องการสร้างสภาพแวดล้อมประเภทใด ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย บริษัทสามารถวางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนอุดมคติทางวัฒนธรรมได้ แต่ละประเภทดึงดูดผู้ติดตามของตนเองในหมู่ผู้นำและพนักงาน และบริษัทสามารถมีความทับซ้อนกันได้อย่างแน่นอน

นวัตกรรม
ธุรกิจ กระดาษ สำนักงาน แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์ ความสำเร็จ

บริษัทที่มุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อนำหน้าคู่แข่ง

ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมโดยรวมควรมุ่งส่งเสริมความหลากหลายในแนวทางและสนับสนุนการรับความเสี่ยง ความเป็นผู้นำควรจับตาดูลำดับความสำคัญในอนาคตและกระตุ้นให้พนักงานสำรวจ

ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ทางธุรกิจสำหรับแบรนด์ที่มุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพควรมุ่งมั่นที่จะเป็นเครื่องจักรธุรกิจที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างดีซึ่งมุ่งเน้นที่การส่งมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มักจะขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยมีสายงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน

แรงบันดาลใจของวัฒนธรรมควรให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงาน ปริมาณงานและการมอบหมายได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการวัดประสิทธิภาพขั้นสุดท้าย

บริการที่กำหนดเอง
กลยุทธ์ทางธุรกิจ: บริษัทที่มุ่งเน้นที่ลูกค้าซึ่งสร้างความพึงพอใจในระดับสูงในผลิตภัณฑ์ บริการ และการตอบสนองลูกค้าในหมู่ลูกค้า
วัฒนธรรม: การสร้างทีมและการแบ่งปันข้อมูลเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ให้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและเป้าหมายของลูกค้า
คุณภาพ
กลยุทธ์ทางธุรกิจ: บริษัทที่มุ่งเน้นไปที่แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด บริการ และวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นที่ต้องการ
วัฒนธรรม: การตัดสินใจแบบท้องถิ่นที่ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อปรับแต่งและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
การสร้างแบรนด์
กลยุทธ์ทางธุรกิจ: บริษัทที่มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งและคำนึงถึงกลยุทธ์ทั้งหมดของบริษัท
วัฒนธรรม: การรับรู้ชื่อเสียงที่ขับเคลื่อนความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์และบริการ วิธีการรับรู้ของบริษัทมีความสำคัญพอๆ กับผลิตภัณฑ์และบริการที่บริษัทมอบให้โดยสอดคล้องกับเป้าหมายความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
บริษัทไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างเข้มงวดระหว่างตัวเลือกเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับขนาดของบริษัทวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเข้ามามีบทบาทได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าปลีกสามารถมีเอกลักษณ์ของแบรนด์และการบริการลูกค้าที่แข็งแกร่งในแผนกที่ติดต่อกับลูกค้า ในขณะที่การมุ่งเน้นที่คุณภาพอาจสอดคล้องกับทีมวิจัยและพัฒนามากกว่า

กุญแจสู่ความสำเร็จอีกประการหนึ่งคือ แนวทาง การปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นักคิดอิสระจะเติบโตในด้านนวัตกรรม ในขณะที่นักวิเคราะห์ข้อมูลอาจชอบการตั้งค่าที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ โดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรม การจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสมและการสนับสนุนสำหรับพนักงานเพื่อให้บรรลุตามบทบาทหน้าที่ ลำดับชั้นของบริษัท และเป้าหมายส่วนบุคคลและมืออาชีพเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/