หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูงถึง 90.6% ของจีดีพี.

หนี้ครัวเรือนไทยไตรมาสแรกสูงถึง 16 ล้านล้านบาท คิดเป็น 90.6% ของจีดีพีทั้งประเทศ รับจดทะเบียนบริษัท

การเพิ่มขึ้นนี้เกิดจากระดับหนี้ที่สูงขึ้นและการกำหนดนิยามใหม่ของหนี้ครัวเรือนในประเทศ ซึ่งขณะนี้รวมถึงเงินกู้นักเรียน สินเชื่อสหกรณ์การเกษตร สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อย

ประเด็นที่สำคัญ
หนี้ครัวเรือนไทยพุ่งสูงถึง 90.6% ของ GDP แตะ 16 ล้านล้านบาทในไตรมาสแรกของปีนี้
คำจำกัดความใหม่เกี่ยวกับหนี้ครัวเรือนของธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงสินเชื่อที่หลากหลายขึ้น เช่น สินเชื่อเพื่อการศึกษาและการเงินรายย่อย ซึ่งมีส่วนทำให้ระดับหนี้เพิ่มขึ้น
หนี้ครัวเรือนที่สูงในประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้โดยเฉพาะในภาคยานยนต์
หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อส่วนบุคคล

อัตราดอกเบี้ยและหนี้สินที่เพิ่มสูงขึ้นจะสร้างแรงกดดันต่อการบริโภคของครัวเรือนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ครัวเรือนที่เปราะบางอาจประสบปัญหาในการชำระหนี้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

กลุ่มยานยนต์อาจพบหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น เกิดการยึดรถ ตามกำลังซื้อที่ลดลง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะทัวร์ต่างประเทศจะได้รับผลกระทบจากหนี้ครัวเรือนที่สูง เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่มีงบประมาณจำกัดอาจหยุดชั่วคราวหรือเลือกเดินทางในประเทศแทน

ในขณะที่หนี้ครัวเรือนในประเทศไทยยังคงเพิ่มสูงขึ้น รัฐบาลจึงดำเนินมาตรการเพื่อแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น มีความพยายามที่จะปรับปรุงการศึกษาทางการเงินและส่งเสริมแนวทางปฏิบัติในการกู้ยืมอย่างมีความรับผิดชอบระหว่างบุคคล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หนี้ครัวเรือนของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเพิ่มขึ้นจาก 59.3% ของ GDP ในปี 2010 เป็น 89.7% ในปี 2020 แนวโน้มนี้ยังคงเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 90.2% ในปี 2021 ซึ่งอาจเป็นผลมาจากผลกระทบของโรคระบาด เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายและบุคคลทั่วไปที่จะต้องดำเนินการเพื่อจัดการการเงินของตนและลดภาระหนี้เพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว

ธปท.ตั้งเป้าหมายให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีสอดคล้องกับมาตรฐานธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ โดยจำกัดไว้ที่ไม่เกิน 80% ความเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงินและป้องกันไม่ให้ครัวเรือนมีหนี้สินมากเกินไป

สิ่งสำคัญสำหรับครัวเรือนไทยในการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่มั่นคงทางการเงิน การขอคำแนะนำทางการเงินและการสำรวจตัวเลือกการรวมหนี้สามารถให้บุคคลมีโอกาสลดภาระหนี้และปรับปรุงกระบวนการชำระคืน

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/