วิธีการตั้งค่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ

เป้าหมายคุณภาพและแผนการที่จะบรรลุ:

ต้องขอบคุณอย่างยิ่งในการสร้างและจัดทำเอกสารวัตถุประสงค์ตามประเพณีเพื่อเน้นส่วนประกอบสำคัญของนโยบายปกติและสร้างให้เป็นศูนย์กลางสำหรับความพยายามของคนงาน อย่างไรก็ตามด้วยการแก้ไขมาตรฐาน ISO 9001 / AS9100 / AS9120 แผนการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้
ข้อกำหนด:

หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการคุณภาพแล้วองค์กรที่ขอรับการรับรองควรคำนึงถึงคำถามห้าข้อที่พิมพ์ในส่วนของมาตรฐาน ISO 9001 / AS9100 / AS9120 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ แผนการปรับปรุงควรจะต้องถูกบังคับให้พัฒนารับจดทะเบียนบริษัท-ราคา9500บาท  การตั้งค่าการปรับปรุงแต่ละครั้งควรมีวิธีแก้ไข

ขั้นตอนใดบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้?

องค์กรจะต้องได้รับแจ้งข้อสงสัยและขั้นตอนใดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่นการกล่าวถึง “การดำเนินการจะมีการเปลี่ยนแปลง / แก้ไข” ไม่เพียงพอ ในสถานการณ์สมมตินี้องค์กรควรระบุขั้นตอนที่กำลังแก้ไขและวิธีที่พวกเขาจัดเตรียมเพื่อแก้ไข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขั้นตอนในการบรรลุเป้าหมายในลักษณะที่สมเหตุสมผลเพื่อให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล

ทรัพยากรจำเป็นหรือไม่?

เมื่อใดก็ตามที่มีการสร้างการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจัดการมาตรฐานโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่นเมื่อเกี่ยวข้องกับวิธีการดังกล่าวแล้วทรัพยากรบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ คนงานอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ หากโครงการทดแทนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายที่แน่นอนทรัพยากรที่จะต้องใช้คือเงินทุนเวลาอุปกรณ์ และข้อมูล แม้ว่าการบันทึกทรัพยากรเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ก่อนที่จะพยายามดำเนินการตามแผน แต่องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการนำเสนอทรัพยากรเหล่านี้ด้วย

ใครจะไปรับผิดชอบ?

การเคลื่อนไหวนี้อาจปรากฏชัดเจนและแม้ว่าจะค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็ต้องไม่มีใครสังเกตเห็น เช่นเดียวกับขั้นตอนก่อนหน้านี้คำถามนี้ควรได้รับคำตอบด้วยรายละเอียดพิเศษและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง องค์กรควรบันทึกหน่วยงานของสหประชาชาติคือการตำหนิทุกส่วนของโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน

แล้วเสร็จได้เมื่อไร?

ต้องใช้เวลาในการรวมกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ องค์กรมุ่งมั่นที่จะจบแต่ละส่วนของโครงการ คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดในการตอบกลับด้วยกรอบเวลาที่คำนวณได้ในระดับอนุปริญญา จุดนี้เฟรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการหลายขั้นตอน

วิธีการประเมินประสิทธิผล?

มีหลายวิธีที่ บริษัท จะประเมินประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้อย่างถูกต้อง สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องขอบคุณในการประเมินประสิทธิผลของมาตรการเหล่านั้นอยู่ในการทบทวนของฝ่ายบริหารเนื่องจากการทบทวนของฝ่ายบริหารมีข้อมูลความรู้กลยุทธ์ในการศึกษาและการกำกับดูแลและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้ว

สรุป:

การจัดการกับ 5 ด้านนี้ในขณะที่การออกแบบเพื่อเป้าหมายคุณภาพจะช่วยปรับปรุงความสามารถขององค์กรในการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเนื้อหาเว็บฟรีในขณะที่ลดโอกาสที่จะเกิดความยุ่งยากและความเสี่ยง