ราคาคลื่นมีผลต่อการพัฒนา 5G ในประเทศไทยอย่างไร?.

สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ราคาคลื่นความถี่เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนโครงข่ายในช่วงแรก กล่าวคือราคาที่เหมาะสมจะช่วยให้โอเปอเรเตอร์ขยายเครือข่ายได้ตามแผนและสามารถกำหนดแพ็กเกจ 5G ได้ในระดับที่เหมาะสม สิ่งนี้จะช่วยสนับสนุนอัตราการยอมรับ 5G ในอนาคต รับจดทะเบียนบริษัท

อีไอซีประเมินราคาคลื่นความถี่สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยี 5G โดยแบ่งการประมาณการออกเป็น 3 สถานการณ์ ได้แก่

1) ราคาใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ประมาณ 110-130,000 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับการจัดสรรแบนด์วิธ 700MHz โดยคาดว่าอัตราการนำไปใช้จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของผู้ใช้บริการแบบรายเดือนทั้งหมดหลังจากเปิดตัว 5G ปีที่ 5

2) ราคาใบอนุญาตระหว่าง 30-40,000 ล้านบาท จากราคาใบอนุญาตคลื่นความถี่กลางในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีอัตราการยอมรับ 70% และ

3) ราคาใบอนุญาตมากกว่า 200,000 ล้านบาท — 50% ของราคาใบอนุญาตคลื่นย่านความถี่กลางระหว่างการประมูลแบนด์วิธ 1800MHz ที่มีการแข่งขันสูงในปี 2558 — โดยมีอัตราการยอมรับประมาณ 50%

ราคาคลื่นความถี่ที่เหมาะสมจึงเป็นข้อกังวลหลักสำหรับ กสทช. เนื่องจากต้องสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของรัฐจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกับราคาที่เหมาะสมของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

ราคาดังกล่าวจะดึงดูดการลงทุนในเครือข่าย 5G ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้นในความสามารถในการรับส่งข้อมูลแบบไร้สาย และจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาว

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/