รัฐบาลผุดโครงการเอสเอ็มอีร่วมจ่าย.

กรุงเทพฯ (NNT) – กระแสตอบรับแคมเปญร่วมจ่ายครึ่งต่อครึ่งของรัฐบาลที่มุ่งลดภาระทางการเงินของประชาชนได้รับผลดีอย่างท่วมท้น รัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการ SME ร่วมจ่ายภายในกลางปี ​​2564 เพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รับจดทะเบียนบริษัท

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า วันนี้รัฐบาลเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทยเพิ่มเติม โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ออกค่าใช้จ่ายต่างๆ ร้อยละ 50 ถึง 80 เช่น ค่าธรรมเนียมการทดสอบผลิตภัณฑ์ ขึ้นทะเบียนรับรอง ให้คำปรึกษา ธุรกิจเกี่ยวกับบัญชี มาตรฐานเกษตร และอาหาร ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงและอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของเอสเอ็มอี ผู้ประกอบการต้องยื่นแบบภาษีต่อ สสว. และขึ้นทะเบียนกับหน่วยงาน

รัฐบาลคาดเปิดตัวโครงการเอสเอ็มอีร่วมจ่ายกลางปีนี้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 3.1 ล้านรายจะสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมต่อไป จะได้รับโอกาสในการแสดงสินค้าและบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล นี่เป็นโครงการใหม่ของรัฐบาลในการฟื้นฟูและเสริมสร้างธุรกิจขนาดเล็ก

สำหรับมาตรการ Soft Loan ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และกระทรวงการคลังกำลังพิจารณาปรับหลักเกณฑ์เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงและเพิ่มปริมาณสินเชื่อ นอกจากนี้ โครงการคลังสินค้าสินทรัพย์ยังช่วยให้เจ้าหนี้หรือธนาคารสามารถซื้อสินทรัพย์เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกยึดหรือปิดกิจการ คณะรัฐมนตรีจะตรวจสอบรายละเอียด

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/