ตลาดอีคอมเมิร์ซไทยจะแตะ 7 ล้านล้านบาทในปี 2566-2567.

รายงานใหม่จากธนาคารกรุงไทย ระบุว่า จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 13.7 ล้านคนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมเป็น 61.2 ล้านคน รับจดทะเบียนบริษัท

การใช้โซเชียลมีเดียก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดย Facebook และ Line เป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุด

ประเด็นที่สำคัญ
ช้อปปิ้งออนไลน์มีแนวโน้มเติบโตทั้งปีนี้และปีหน้า มูลค่าประมาณ 6.34-6.94 หมื่นล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปี โดยหมวดสินค้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้าน เครื่องดื่ม และอาหารเป็นหมวดสินค้าที่ได้รับความนิยม
คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 13.7 ล้านคนใน 5 ปี มีผู้ใช้ทั้งหมด 61.2 ล้านคน มีการใช้โซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นเป็น 52.3 ล้านคน ครองด้วย Facebook และ Line
ธุรกิจต่างๆ ให้ความสำคัญกับช่องทางออนไลน์มากขึ้น เห็นได้จากค่าใช้จ่ายโฆษณาออนไลน์ที่ขยายตัวเฉลี่ย 12.4% ต่อปีในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในขณะที่การโฆษณาออฟไลน์ลดลง 3% ต่อปี
การเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นผลมาจากผู้ให้บริการภาคเอกชนที่ขยายขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศและนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ปี 2562 ประเทศไทยครองอันดับที่สี่สำหรับอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ความเร็วคงที่ และอันดับที่ 15 สำหรับอินเทอร์เน็ตบนมือถือ โดยเกือบ 70% ของคนไทยใช้โทรศัพท์มือถือ สำหรับการท่องเว็บ

Google, YouTube และ Facebook เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดสามอันดับแรกในประเทศไทย ผู้บริโภคชาวไทยนิยมซื้อสินค้าและบริการทางออนไลน์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลและของใช้ในครัวเรือน เครื่องดื่ม และอาหาร

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/