ข้อดีของการให้บริษัทตรวจสอบบัญชีจัดการการตรวจสอบภายใน

ข้อดีของการให้บริษัทตรวจสอบบัญชีจัดการการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบจะดำเนินการในบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่ารับจดทะเบียนบริษัท  การปฏิบัติทางบัญชีเป็นไปตามบรรทัดฐานของอุตสาหกรรม และงบการเงินที่จัดทำโดยบริษัทนั้นถูกต้อง ค้นพบประโยชน์ของการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีในอินเดียเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบจะดำเนินการในบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติทางบัญชีเป็นไปตามบรรทัดฐานอุตสาหกรรม การโพสต์ของแขก และงบการเงินที่จัดทำโดยบริษัทนั้นถูกต้อง บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะโดยผู้สอบบัญชีภายนอก บริษัทบางแห่งยังดำเนินการตรวจสอบภายในด้วยการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีในอินเดียเพื่อทำการตรวจสอบบัญชีและนโยบายและระบบของบริษัท

รายการด้านล่างเป็นข้อดีของการให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีจัดการการตรวจสอบภายในของบริษัท:

ข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีในอินเดียสำหรับการตรวจสอบภายในคือ ช่วยลดโอกาสในการฉ้อโกงทางบัญชี เนื่องจากหลายครั้งที่ฝ่ายบริหารของบริษัทไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะพิจารณารายละเอียดทางบัญชีอย่างละเอียด สำนักงานสอบบัญชีส่งทีมผู้สอบบัญชีไปตรวจสอบภายในบริษัทเพื่อหาช่องโหว่ในบัญชีและนโยบายของบริษัทและแก้ไขให้ถูกต้อง เป็นขั้นตอนมาตรฐานในการตรวจสอบประวัติของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ สำนักงานสอบบัญชีดูแลให้ฝ่ายบัญชีเก็บรักษาบันทึกให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และพนักงานบัญชียังคงระแวดระวังอยู่เสมอ

บริษัทในอินเดียมีแนวโน้มที่จะฉ้อฉลทางบัญชี ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบภายในโดยบริษัทตรวจสอบบัญชีในอินเดียเพื่อกำจัดหรือตรวจจับการหลอกลวงที่อาจขัดขวางธุรกิจ เนื่องจากสำนักงานตรวจสอบภายนอกทำการตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบของพวกเขาจึงไม่มีอคติต่อใครและดำเนินการตรวจสอบที่สะอาดเพื่อให้บริษัทดีขึ้น

รายงานการตรวจสอบภายในมีไว้สำหรับฝ่ายบริหารของบริษัทเท่านั้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชีเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่เป็นความลับ สำนักงานตรวจสอบบัญชีครอบคลุมการฉ้อฉลและข้อผิดพลาดทั้งหมดในระหว่างการตรวจสอบภายใน ซึ่งอาจไม่มีใครสังเกตเห็นหรือละเว้นโดยเจตนา หากบริษัททำการตรวจสอบภายในเอง

บริษัทตรวจสอบวิเคราะห์ระบบภายในโดยการตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้องของการทำธุรกรรม ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชีอย่างละเอียดและประเมินมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท สำนักงานตรวจสอบบัญชีตรวจสอบบันทึกทางการเงินและกฎหมายทั้งหมดของบริษัท

ด้วยการจ้างผู้ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทตรวจสอบบัญชีในอินเดีย บริษัทต่างๆ สามารถดำเนินการแก้ไขและใช้การควบคุมที่มีประสิทธิภาพในแผนกบัญชีเพื่อป้องกันการฉ้อโกงใดๆ สำนักงานสอบบัญชีทำการประเมินนโยบายและขั้นตอนเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องและให้คำแนะนำการแก้ไขที่จำเป็นต่อการจัดการของบริษัท ในระหว่างการตรวจสอบภายในโดยสำนักงานสอบบัญชี ข้อมูลทางบัญชีและการเงินจะได้รับการตรวจสอบอย่างรอบคอบ โดยไม่มีขอบเขตสำหรับข้อผิดพลาด และความคลาดเคลื่อนทั้งหมดจะถูกเน้นให้ฝ่ายบริหารของบริษัททราบ

บริษัทต่างๆ กำลังว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบภายในเพื่อลดความเสี่ยงและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ บริษัทตรวจสอบในอินเดียจัดหาผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการฝึกอบรมสำหรับการตรวจสอบภายในซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำมาตรการควบคุมที่เหมาะสม การนำบริษัทตรวจสอบภายนอกเข้ามาทำการตรวจสอบภายในช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางของบริษัทนั้น ตลอดจนความเป็นกลางที่มากขึ้น ประเด็นสำคัญของการตรวจสอบภายในบางประเด็นที่ทีมงานภายในขาดประสบการณ์และความรู้เพียงพอสามารถจ้างบริษัทภายนอกให้สำนักงานตรวจสอบประเมินมูลค่าที่สูงขึ้นได้

ที่มา: ArticlesFactory.com