การรับรองทะเบียนสมรสคืออะไร?

การรับรองทะเบียนสมรสคืออะไร?

ทะเบียนสมรสคือไฟล์ที่บันทึกและออกโดยหน่วยงานรัฐบาลเพื่อแสดงชื่อคู่บ่าวสาว พิธีแต่งงาน และวันที่ การรับรองทะเบียนสมรสคือการทำให้เอกสารถูกต้องตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพิสูจน์ว่าเป็นของจริงและเป็นของแท้

การรับรองทะเบียนสมรสเป็นกระบวนการยืนยันที่อยู่ในการจัดประเภทของการรับรองใบรับรองที่ไม่ใช่การศึกษา สิ่งสำคัญคือต้องทำการรับรองทะเบียนสมรส รับจดทะเบียนบริษัทการโพสต์เป็นแขกเพื่อพิสูจน์สถานะความสัมพันธ์ของผู้คนทั่วโลก ทะเบียนสมรสเป็นบันทึกสำคัญที่อาจประกาศว่าบุคคลที่อ้างถึงในใบรับรองนั้นแต่งงานถูกต้องตามกฎหมาย ใบรับรองได้มาจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับการยกย่อง

ต้องมีการยืนยันใบสำคัญการสมรสก่อนที่จะนำไปใช้ในประเด็นใดๆ โดยรวม ดังนั้นการรับรองทะเบียนสมรสจึงเป็นระบบที่สำคัญสำหรับคู่รักข้ามชาติทุกคู่ ขั้นตอนการรับรองนี้จะทำให้บันทึกของคุณน่าเชื่อถืออย่างแท้จริงในประเทศที่เกี่ยวข้อง และทำให้เหมาะสมที่จะส่งต่อหน้าผู้เชี่ยวชาญด้านการย้ายถิ่นฐานของประเทศเป้าหมาย วิธีการรับรองทะเบียนสมรสนั้นไม่เหมือนกันในทุกประเทศ ดังนั้น วิธีการรับรองเอกสารจะเปลี่ยนไปตามประเทศที่ออก หลังจากการรับรองทะเบียนสมรสของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถดำเนินชีวิตกับคู่ชีวิตหรือครอบครัวของคุณต่อไปได้โดยไม่มีอุปสรรคอื่นใด การรับรองทะเบียนสมรสช่วยบุคคลได้หลายวิธี

วัตถุประสงค์ทั่วไปของการรับรองทะเบียนสมรส:

สำหรับวีซ่าครอบครัว
เพื่ออพยพหรือย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับครอบครัวของคุณ
สำหรับการจ้างงาน
เอกสารหลักที่จำเป็นสำหรับการรับรองทะเบียนสมรสมีดังนี้:

ใบรับรองต้นฉบับ
สำเนาหนังสือเดินทาง
ขั้นตอนการรับรองทะเบียนสมรสคือ:

การรับรองทนายความ
การรับรองแผนกที่บ้าน
กฟน. (กระทรวงการต่างประเทศ).
รับรองสถานฑูต.
การรับรองกระทรวงการคลัง (กระทรวงการต่างประเทศ)
วิธีการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นข้อบังคับในการขอใบรับรองการสมรส การรับรองทะเบียนสมรสทำขึ้นเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารที่จำเป็นในต่างประเทศ ขั้นตอนการรับรองทะเบียนสมรสมีความสำคัญมากและต้องปฏิบัติตามอย่างสมบูรณ์ การรับรองทะเบียนสมรสเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่จำเป็นในขณะที่คุณกำลังจะย้ายไปต่างประเทศกับครอบครัวของคุณ การรับรองทะเบียนสมรสเป็นข้อกำหนดของประเทศปลายทางจริง ๆ เพื่อรับประกันความปลอดภัยจากเอกสารที่ผิดกฎหมาย ทะเบียนสมรสจะต้องได้รับการยืนยันว่าเป็นของจริงก่อนที่จะนำไปใช้ทั่วโลก เนื่องจากจำเป็นต้องมีการรับรอง การรับรองทะเบียนสมรสที่สำเร็จทำให้บุคคลสามารถย้ายไปยังประเทศใดก็ได้โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมาย การรับรองทะเบียนสมรสกลายเป็นข้อบังคับเมื่อคู่รักหรือครอบครัวเดินทางไปต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ขั้นตอนการรับรองทะเบียนสมรสจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กระบวนการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกทะเบียนสมรสนี้

ที่มา: ArticlesFactory.com