กรุงเทพฯ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นสถานที่ชั้นนำสำหรับสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของบริษัทต่างชาติ.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประกาศว่าขณะนี้เมืองหลวงกำลังได้รับการส่งเสริมให้เป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของบริษัทต่างชาติ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและโอกาสของเมืองที่สามารถนำเสนอได้ รับจดทะเบียนบริษัท

ประเด็นที่สำคัญ
กรุงเทพฯกำลังส่งเสริมตัวเองให้เป็นจุดหมายปลายทางในอุดมคติสำหรับสำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคของบริษัทต่างชาติ โดยเน้นย้ำถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจและกำลังแรงงานที่มีทักษะ
เมืองนี้กำลังจัดงานสัมมนาเพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวญี่ปุ่นและแสดงนโยบายเพื่อดึงดูดบริษัทต่างชาติ โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นต่างๆ เช่น ความสะอาดและการจราจรติดขัด
กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุน รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service สำหรับนักลงทุนและแรงงานต่างชาติ
ชัชชาติกล่าวในงาน “Bangkok as Regional Headquarters Symposium” ซึ่งจัดขึ้นที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยเน้นย้ำว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้บริหารเมืองเชิญนักลงทุนมาหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคในกรุงเทพฯ เขาเน้นย้ำถึงจำนวนแรงงานที่มีทักษะจำนวนมากที่แสวงหาโอกาสในการทำงานใหม่ๆ ทำให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางแรงงานที่เอื้ออำนวยต่อประเทศอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะญี่ปุ่น

การประชุมสัมมนาดังกล่าวจัดโดยบีโอไอและองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดโอกาสให้นักลงทุนชาวญี่ปุ่นได้สำรวจโอกาสและความท้าทายทางธุรกิจ พร้อมนำเสนอนโยบายของกรุงเทพมหานครในการดึงดูดบริษัทต่างชาติ

ชัชชาติเน้นย้ำว่าการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถและการเพิ่มพูนบุคลากร ควบคู่ไปกับการจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ความสะอาดและการจราจรติดขัด เป็นสิ่งที่กรุงเทพฯ ให้ความสำคัญสูงสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนนักลงทุนต่างชาติด้วยการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและให้สิทธิพิเศษในการส่งเสริมการขาย

ผศ.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ที่ปรึกษา ชัชชาติ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครยินดีต้อนรับบริษัททุกขนาดและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทต่างชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เธอเสริมว่าค่าครองชีพของเมืองนี้ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมหานครอื่นๆ ในภูมิภาค ทำให้บริษัทต่างชาติสนใจที่จะตั้งสำนักงานใหญ่มากขึ้น

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันความมุ่งมั่นของเมืองในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับนักลงทุน ประกาศแผนการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายสำหรับนักลงทุนและแรงงานต่างชาติ

กรุงเทพฯ ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นทำเลทองสำหรับกองบัญชาการส่วนภูมิภาค (prd.go.th)

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/