ประกันภัย – จำเป็นสำหรับความอุ่นใจ

การประกันภัยมีหลายประเภท การประกันภัยเป็น
นโยบายที่คุณลงทุนจำนวนหนึ่งซึ่งคุณไม่
ได้รับคืนซึ่งจะจ่ายให้คุณในกรณีที่มี
เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อมูลเฉพาะแตกต่างกันไปตามประเภทของ
การประกันภัย

การประกันสุขภาพออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการ
ดูแลทางการแพทย์ของคุณ โดยปกติคุณจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งทุกเดือน
เรียกว่าเบี้ยประกันและคุณอาจต้องจ่ายค่าเปอร์เซ็นต์
ในการเข้าชมหรือใบสั่งแพทย์ของคุณ แต่ประกัน
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจะช่วย
คุณในกรณีฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุกระดูกหักหรือ
เจ็บป่วยกะทันหัน มีประกันเพื่อช่วยคุณถ้าคุณเป็น
มีลูกหรือเวลาอื่นที่คุณต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอ

ประกันภัยรถยนต์มีไว้สำหรับอุบัติเหตุ ความผิด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ของคุณ
หรือคนอื่น ~ s คุณชำระเบี้ยประกันรถยนต์ของคุณ
ทุกเดือน (หรือรายไตรมาสหรือรายปี) และหากคุณ
ประสบอุบัติเหตุการประกันสามารถครอบคลุมความเสียหายได้
การประกันภัยรถยนต์มีสองประเภท ความรับผิดและความคุ้มครองเต็มจำนวน
ความรับผิดจะคุ้มครองเฉพาะสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ
คุ้มครองเต็มรูปแบบจะครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถ
ของคุณร่างกายของคุณหรือไปยังอีกฝ่ายในอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์หลักของการประกันชีวิตคือเพื่อคุ้มครองผู้รอดชีวิต
จากบุคคลที่เสียชีวิต สามารถใช้ประกันชีวิตเพื่อชำระ
หนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝังศพหรือดูแลหญิง
เด็ก ๆ การประกันชีวิตอาจมีความสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากคุณกำลังออกจากคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงานเด็กเล็ก
หรือหนี้สิน ในกรณีที่คุณเสียชีวิต
บริษัท ประกันชีวิตจะมอบรางวัลให้กับ
ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ

ประกันบ้านตามชื่อหมายถึงมีไว้เพื่อปกป้อง
บ้านและทรัพย์สินของคุณ มีประกันเจ้าของบ้านและประกัน
ผู้เช่า ประกันผู้เช่าจะคุ้มครอง
ข้าวของของคุณที่อยู่ในถิ่นที่อยู่และส่วนใหญ่มักจะครอบคลุม
ความเสียหายต่อบ้านตัวเองหากมีการแบ่งในหรือ
เรียกร้องที่คล้ายกันไปที่บ้าน สิ่งนี้จะทำให้ผู้เช่า
ไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าของออกจากกระเป๋าหากเกิดความเสียหายต่อ
ที่พักอาศัยที่เกิดจากการลักทรัพย์

ประกันเจ้าของบ้านจะครอบคลุมสิ่งเดียวกัน;
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและที่อยู่อาศัย
แผนประกันภัยจำนวนมากครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติเช่น
พายุหรือแผ่นดินไหว แผนบางอย่างครอบคลุมไฟและบางส่วนจะ
ไม่ โดยปกติไฟไหม้จะถูกปกคลุมหากเจ้าของไม่ได้กำหนดไว้

มีความคุ้มครองประเภทอื่น ๆ อีกมากมายที่สำคัญ
สำหรับเจ้าของธุรกิจรวมถึงการขัดจังหวะธุรกิจ
และการประกันความพิการ วิธีเดียวที่จะรับประกัน
ความคุ้มครองที่เหมาะสมคือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ผลประโยชน์สูงสุดของคุณ

การประกันภัย – จำเป็นสำหรับความอุ่นใจ

มีประกันหลากหลายประเภท การประกันภัยเป็น
นโยบายที่คุณลงทุนจำนวนหนึ่งซึ่งคุณไม่ได้ทำ
รับกลับซึ่งจะจ่ายให้คุณในกรณีที่มี
เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ข้อมูลเฉพาะแตกต่างกันไปตามประเภทของ
การประกันภัย

การประกันสุขภาพออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในการ
ดูแลทางการแพทย์ของคุณ โดยปกติคุณจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งทุกเดือน
เรียกว่าเบี้ยประกันและคุณอาจต้องจ่ายค่าเปอร์เซ็นต์
ในการเข้าชมหรือใบสั่งแพทย์ของคุณ แต่ประกัน
ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยคุณในเรื่องค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังจะช่วย
คุณในกรณีฉุกเฉินเช่นอุบัติเหตุกระดูกหักหรือ
เจ็บป่วยกะทันหัน มีการประกันเพื่อช่วยเหลือคุณหากคุณ
มีลูกหรือเวลาอื่นที่คุณต้องการการดูแลอย่างสม่ำเสมอ

ประกันภัยรถยนต์มีไว้สำหรับอุบัติเหตุ ความผิดของคุณทั้งสอง
หรือคนอื่น ~ s คุณชำระเบี้ยประกันรถยนต์ของคุณ
ทุกเดือน (หรือรายไตรมาสหรือรายปี) และหากคุณ
ประสบอุบัติเหตุการประกันสามารถครอบคลุมความเสียหายได้
การประกันภัยรถยนต์มีสองประเภท ความรับผิดและความคุ้มครองเต็มจำนวน
ความรับผิดจะคุ้มครองเฉพาะสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบ
คุ้มครองเต็มรูปแบบจะครอบคลุมสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถ
ของคุณร่างกายของคุณหรือไปยังอีกฝ่ายในอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์หลักของการประกันชีวิตคือเพื่อคุ้มครองผู้รอดชีวิต
จากบุคคลที่เสียชีวิต สามารถใช้ประกันชีวิตเพื่อชำระ
หนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการฝังศพหรือดูแล
เด็กที่รอดชีวิต การประกันชีวิตอาจมีความสำคัญมากโดยเฉพาะ
ถ้าคุณกำลังออกจากคู่สมรสที่ไม่ได้ทำงาน
เด็กหรือหนี้สิน ในกรณีที่คุณเสียชีวิต
บริษัท ประกันชีวิตจะมอบรางวัลให้กับ
ผู้รับผลประโยชน์ของคุณ

ประกันบ้านตามชื่อหมายถึงมีไว้เพื่อปกป้อง
บ้านและทรัพย์สินของคุณ มีประกันเจ้าของบ้านและประกัน
ผู้เช่า ประกันผู้เช่าจะคุ้มครอง
ข้าวของของคุณที่อยู่ในถิ่นที่อยู่และส่วนใหญ่มักจะครอบคลุม
ความเสียหายต่อบ้านตัวเองหากมีการแบ่งในหรือ
เรียกร้องที่คล้ายกันไปที่บ้าน สิ่งนี้จะทำให้ผู้เช่า
ไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าของออกจากกระเป๋าหากเกิดความเสียหายต่อ
ที่พักอาศัยที่เกิดจากการลักทรัพย์

ประกันเจ้าของบ้านจะครอบคลุมสิ่งเดียวกัน;
ความเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนบุคคลและที่อยู่อาศัย
แผนประกันภัยจำนวนมากครอบคลุมถึงภัยธรรมชาติเช่น
พายุหรือแผ่นดินไหว แผนบางอย่างครอบคลุมไฟและบางส่วนจะ
ไม่ โดยปกติไฟไหม้จะถูกปกคลุมหากเจ้าของไม่ได้กำหนดไว้

มีความคุ้มครองประเภทอื่น ๆ อีกมากมายที่สำคัญ
สำหรับเจ้าของธุรกิจรวมถึงการขัดจังหวะธุรกิจ
และการประกันความพิการ วิธีเดียวที่จะรับประกัน
ความคุ้มครองที่เหมาะสมคือปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ผลประโยชน์สูงสุดของคุณ