ไทยส่งเสริมข้าวคุณภาพสูง.

รัฐบาลไทยกำลังสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงในโครงการที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกร 200,000 ครัวเรือน และผลิตข้าวเปลือกชั้นดีได้ 2.6 ล้านตันในปีนี้ รับจดทะเบียนบริษัท

ประเด็นที่สำคัญ
ประเทศไทยกำลังสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
โครงการเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 50,000 เมตริกตันแก่ครัวเรือนเกษตรกร 200,000 ครัวเรือน ในพื้นที่เพาะปลูก 3.91 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้าวคุณภาพสูงที่ยังไม่ได้สี 2.6 ล้านตัน
การให้ความสำคัญกับการเกษตรและเกษตรกรของรัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและรายได้ของพวกเขาผ่านโครงการที่เป็นประโยชน์ เช่น โครงการทำนาแปลงใหญ่ เทคโนโลยีการทำฟาร์มขั้นสูง และความช่วยเหลือทางการเงิน
ความคิดริเริ่มเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว 50,000 เมตริกตันทั่วประเทศให้กับประมาณ 200,000 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับเมล็ดพันธุ์เพียงพอสำหรับพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่

โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกไทยในตลาดโลก โครงการดังกล่าวยังส่งผลให้ข้าวเปลือกของเกษตรกรมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากข้าวเปลือกมีคุณภาพดีขึ้นตามความต้องการของตลาด

ความคิดริเริ่มล่าสุดของรัฐบาลไทยเป็นก้าวสำคัญของความพยายามในการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตของการเก็บเกี่ยวข้าวของประเทศ ข้าวคุณภาพสูงสามารถช่วยให้ราคาในตลาดโลกดีขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าชาวนาจะได้รับราคาที่ยุติธรรมสำหรับการทำงานหนักของพวกเขา

ยิ่งไปกว่านั้น การแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับแต่ละครัวเรือนทำให้ความคิดริเริ่มนี้มีความครอบคลุมโดยเฉพาะ โดยเข้าถึงชาวนาในชนบทที่อาจประสบปัญหาในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงแล้ว

ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการคาดหมายว่าจะส่งเสริมแนวทางปฏิบัติด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เช่น ปุ๋ยพืชสดและการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เพื่อให้แน่ใจว่าผลผลิตของดินจะคงอยู่ในระยะยาว

โดยรวมแล้ว การผลักดันการปลูกข้าวคุณภาพสูงของรัฐบาลไทยถือเป็นการพัฒนาเชิงบวกต่อภาคการเกษตรและเกษตรกรของประเทศ ด้วยความต้องการข้าวพันธุ์เอเชียคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ความคิดริเริ่มของรัฐบาลน่าจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/