วิธีตั้งค่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ

วิธีตั้งค่าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ


เป้าหมายคุณภาพและแผนการที่จะบรรลุ:

ต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและบันทึกวัตถุประสงค์ตามธรรมเนียมเพื่อเน้นองค์ประกอบหลักของนโยบายปกติ และสร้างศูนย์กลางสำหรับความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามรับจดทะเบียนบริษัท  ด้วยการแก้ไขจารีตประเพณี ISO 9001 / AS9100 / AS9120 แผนการที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ในปัจจุบัน

ความต้องการ:

หลังจากกำหนดวัตถุประสงค์ของระบบการจัดการคุณภาพแล้ว องค์กรที่ขอใบรับรองการโพสต์โดยบุคคลภายนอกควรพิจารณาคำถามห้าข้อที่พิมพ์ในส่วนของมาตรฐาน ISO 9001 / AS9100 / AS9120 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ แผนการปรับปรุงควรถูกบังคับให้พัฒนาเพิ่มเติม การตั้งค่าการปรับปรุงแต่ละครั้งควรมีวิธีแก้ปัญหา

จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนใดบ้างเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

องค์กรจะต้องได้รับการบอกข้อสงสัยและขั้นตอนใดที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การพูดถึง “การกระทำกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข” ยังไม่พอ ในระหว่างสถานการณ์นี้ องค์กรควรระบุว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่ได้รับการแก้ไขและวิธีที่พวกเขาจัดการเพื่อแก้ไข จำเป็นต้องมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลอย่างยิ่ง เพื่อให้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

จะต้องการทรัพยากรหรือไม่?

เมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบการจัดการมาตรฐาน ทรัพยากรมักจะจำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น เมื่อเกี่ยวข้องกับวิธีการแล้ว ทรัพยากรบางอย่างที่ต้องใช้ ได้แก่ คนงาน อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และอื่นๆ หากโครงการทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายที่แน่นอน ทรัพยากรที่ต้องใช้ ได้แก่ เงินทุน เวลา และอุปกรณ์ และข้อมูล แม้ว่าการบันทึกทรัพยากรเหล่านี้มีความสำคัญ แต่ก่อนที่จะพยายามดำเนินการตามแผน องค์กรควรตรวจสอบให้แน่ใจเพิ่มเติมว่าทรัพยากรเหล่านี้มีให้

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ?

การเคลื่อนไหวนี้อาจดูเหมือนชัดเจน และแม้ว่าจะค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็ต้องไม่มีใครสังเกตเห็น เช่นเดียวกับขั้นตอนก่อนหน้านี้ คำถามนี้ควรได้รับคำตอบพร้อมรายละเอียดพิเศษและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง องค์กรควรบันทึกหน่วยงาน UN รับผิดชอบทุกส่วนของโครงการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนเข้าใจบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน

สร้างเสร็จได้เมื่อไหร่?

ต้องใช้เวลาในการรวมกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ องค์กรมุ่งมั่นที่จะทำให้แต่ละส่วนของโครงการเสร็จสิ้น คุณควรใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดของคุณเพื่อกลับมาพร้อมกับกรอบเวลาที่สามารถคำนวณระดับอนุปริญญาได้ ชี้ไปที่เฟรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการหลายสเตจ

จะประเมินประสิทธิภาพได้อย่างไร?

มีหลายวิธีที่บริษัทจะประเมินประสิทธิผลของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำ การขอบคุณที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินประสิทธิผลของมาตรการเหล่านั้นอยู่ในการทบทวนของฝ่ายบริหาร เนื่องจากการทบทวนของฝ่ายบริหารมีข้อมูลความรู้ กลยุทธ์การศึกษา และการกำกับดูแลและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงอยู่แล้ว

บทสรุป:

การจัดการพื้นที่ทั้ง 5 นี้ ในขณะที่การออกแบบเพื่อเป้าหมายคุณภาพจะช่วยเพิ่มความสามารถขององค์กรในการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ในขณะที่ลดโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนและความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ที่มา: ArticlesFactory.com