ระบบเก็บขยะอัจฉริยะกำลังพัฒนาสำหรับเมืองไทย.

มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มการเคลื่อนที่แบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ให้บริการโซลูชันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง Beรับจดทะเบียนบริษัทdrock และผู้พัฒนาแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ Waylar

เบดร็อคเป็นบริษัทภายใต้ AI & Robotics Ventures ของ ปตท.สำรวจและผลิต

วีรวัฒน์ รัตนวราหะ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Bedrock กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้เข้าร่วมโครงการแล้ว และกำลังประเมินระบบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะต่อไป

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการจัดการขยะในพื้นที่ ส่งผลให้เมืองสะอาดและน่าอยู่ เขากล่าว

ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของ Bedrock และ Waylar ในการใช้ความสามารถของพวกเขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมาย เขากล่าวเสริม

เขากล่าวว่าโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเป็นไปได้ทั้งในเชิงการค้าและความยั่งยืน

“ในระยะสั้น เราคาดว่าโครงการนี้จะมีบทบาทในการเก็บขยะในระดับเทศบาลเมือง” เขากล่าว พร้อมเสริมว่าความต้องการในการจัดการรถบรรทุกขยะอย่างเป็นระบบนั้นมีอยู่สูง

โครงการดังกล่าวจะขยายไปสู่ระดับเทศบาลตำบลในอนาคต และจะนำระบบที่คล้ายกันนี้ไปใช้กับรถบรรทุกอื่นๆ เช่น รถดูดสิ่งปฏิกูล รถบรรทุกน้ำ และรถดับเพลิง เขากล่าว

ในขณะเดียวกัน ปัญจนา ตันติพิสุทธิ์ CEO ของ Waylar กล่าวว่าบริษัทกำลังสนับสนุนให้ภาคธุรกิจใช้แพลตฟอร์ม Internet of Things รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างรายได้

“Waylar มีความยินดีที่ได้รับความไว้วางใจจาก Bedrock ให้ร่วมมือในการพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์” เขากล่าว

เขาเสริมว่าบริษัทมีจุดแข็งในการเพิ่มศักยภาพของทรัพยากร เช่น คน รถยนต์ และเครื่องจักร

Waylar กำลังทำงานร่วมกับ Bedrock และองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบรวบรวมขยะ เขากล่าวเสริม

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/