ยอดจองซื้อ SME Green Bonds ทะลุเป้า.

นายรัก วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธสน. เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกพันธบัตร SME Green Bonds เป็นครั้งแรกในวันที่ 6 มิถุนายนปีนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ในรูปแบบหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีหลักประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.71% ต่อปี กำหนดชำระทุก 6 เดือนตลอดอายุพันธบัตร มูลค่ารวมของ SME Green Bonds ที่เสนอขายรับจดทะเบียนบริษัทในรอบนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA จาก Fitch Ratings (Thailand) Ltd.

ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงของ EXIM Bank โดยเห็นได้จากความสำเร็จในการเสนอขาย Green Bonds ในปี 2565 และ 2566 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนชั้นนำในประเทศไทย ส่งผลให้มียอดจองซื้อเกินจำนวนที่เสนอขายถึง 2.5 เท่า ซึ่งช่วยให้ EXIM Bank สามารถระดมทุนเกินเป้าหมายที่กำหนดและได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ดีในช่วงที่ตลาดการเงินมีความผันผวน นายรักกล่าว

Rak กล่าวว่า EXIM Bank ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบชีวภาพ (bio-circular-green economy หรือ BCG Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ประมาณ 30% ของพอร์ตสินเชื่อรวมของธนาคาร หรือประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ได้รับการจัดสรรเพื่อสนับสนุนภาคส่วนเหล่านี้ ธนาคารตั้งเป้าขยายสินเชื่อ BCG เป็น 1 แสนล้านบาทภายในปี 2570 เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในการพัฒนาอุตสาหกรรม การบริโภค การค้า และการลงทุนในต่างประเทศ

การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การออกพันธบัตรครั้งนี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีความรับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนจบ ขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ สู่ความร่วมมือระดับชุมชน สังคม และนานาชาติ เพื่อสร้างโลกที่สะอาดและสมดุลในทุกมิติ รักษ์ กล่าว

นอกจากนี้ EXIM Bank ยังได้รับรางวัล Best Green Bond ประเภทสถาบันการเงิน จากงาน The Asset Triple A Awards 2022 ซึ่งจัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำของเอเชียอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล ESG Bond ของรัฐวิสาหกิจแห่งปีจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จากการออก Green Bond 2 ฉบับ มูลค่ารวม 5 พันล้านบาทในปี 2565 รักกล่าวเสริม

ด้วยเป้าหมายในการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เอ็กซิมแบงก์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สร้างผลงานที่โดดเด่นให้กับลูกค้าและธุรกิจ สร้างประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่อนาคตที่ดีกว่าสำหรับคนรุ่นต่อไป ธนาคารพัฒนารูปแบบธุรกิจและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของภาคธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาสังคม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ จุดแข็ง และเครือข่ายพันธมิตรในการจัดการทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ

ข้อมูลจาก https://www.nationthailand.com/