ผลักดันการพัฒนาเครือข่าย IoT ให้ครอบคลุมทั้งประเทศเป็นรายแรกของโลก ซึ่งรวมถึง LoRaWAN.

จะได้รับการชี้แจงว่ามีความจำเป็นสำหรับผู้นำกลุ่มใดบ้างที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความต้องการของอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคของ 3G SK Telecom เป็นผู้ให้บริการ 3G ด้วยมาตรฐาน 1xEV-DO ที่ใช้ CDMA ราย แรก โลกและตามด้วยลองทำดู Mobile WiMAX ให้เป็นมาตรฐาน 4G และ 2 ยอดเยี่ยม เว้นแต่จะได้รับจากทั่วโลกในระยะเวลาที่บันทึกไว้ เพื่อให้ได้มาตรฐานเอง รับจดทะเบียนบริษัท

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/