ประโยชน์ของการทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย

มีเหตุผลหลายประการที่นายจ้างต้องดำเนินการในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เหตุผลที่ชัดเจนที่สุดคือมันเป็นกฎหมาย อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลอื่นๆ อีกหลายประการที่ทำให้นายจ้างต้องดำเนินธุรกิจที่ปลอดภัย สิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่นายจ้างสามารถรับประกันได้ว่าพวกเขากำลังดำเนินการในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยคือการดำเนินการตรวจสอบของ WHS

การตรวจสอบระบบการจัดการ WHS จะเน้นถึงประเด็นที่ต้องปรับปรุง การโพสต์โดยแขก เพื่อให้นายจ้างสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่น หลังจากการตรวจสอบ รับจดทะเบียนบริษัทพวกเขาสามารถขอคำปรึกษาจาก WHS กับหน่วยงานมืออาชีพที่สามารถช่วยเหลือพวกเขาในการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น

การดำเนินงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่กฎหมายกำหนด

ในออสเตรเลีย เช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆ มีกฎหมายที่กำหนดให้นายจ้างจัดเตรียมสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานของตน กฎหมายที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือค่าชดเชยคนงาน ซึ่งกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของคนงานที่ได้รับบาดเจ็บและค่าแรงที่เสียไป อย่างไรก็ตาม มีกฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับที่กำหนดให้สถานที่ทำงานปลอดภัย รวมถึงกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSA) ในรัฐวิกตอเรีย และกฎหมายว่าด้วยสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน (WHS) ในนิวเซาธ์เวลส์

พระราชบัญญัติ OHSA และ WHS มีผลบังคับใช้กับสถานที่ทำงานทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรืออุตสาหกรรม ครอบคลุมหัวข้อด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น วัสดุอันตราย การจัดการด้วยมือ การออกแบบเวิร์กสเตชัน การสัมผัสเสียงรบกวน และแร่ใยหิน นายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้อาจถูกปรับอย่างมากและอาจถึงขั้นจำคุก

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยปกป้องพนักงานจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย

นักอาชีวอนามัยมืออาชีพในออสเตรเลียกล่าวว่าการบาดเจ็บอาจทำให้เกิดปัญหามากมายต่อบุคคลทั้งทางร่างกายและอารมณ์ อาจทำให้พลาดวันทำงาน ผลผลิตลดลง และค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ในบางกรณี การบาดเจ็บอาจถึงแก่ชีวิตได้

ข่าวดีก็คือการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยในที่ทำงานหลายอย่างสามารถป้องกันได้ การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยทำให้นายจ้างสามารถช่วยปกป้องพนักงานของตนจากอันตรายได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย แต่ยังช่วยลดต้นทุนของเบี้ยประกันและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของพนักงานอีกด้วย

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีอีกหลายสิ่งที่นายจ้างสามารถทำได้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย:

ตรวจทานงานทั้งหมดที่ดำเนินการโดยพนักงานเพื่อระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นผ่านการตรวจสอบของ WHS
ใช้มาตรการควบคุมอันตราย เช่น สัญญาณเตือน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยตลอดจนขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย
ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์อย่างปลอดภัย
ตรวจสอบสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย

การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่เพียงส่งผลดีต่อพนักงานเท่านั้น แต่ยังดีต่อธุรกิจอีกด้วย การปกป้องคนงานจากการบาดเจ็บและการเจ็บป่วย นายจ้างสามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและรักษาชื่อเสียงในเชิงบวกในชุมชนได้ นอกจากนี้ การดำเนินงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยยังช่วยลดค่าเบี้ยประกันและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของพนักงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดเงินของธุรกิจได้

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจะเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ เมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัย พวกเขามักจะหยุดพักโดยไม่จำเป็นหรือฟุ้งซ่านจากความกังวลด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานมักต้องการเวลาพักฟื้น ซึ่งอาจทำให้สูญเสียผลิตภาพ

เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย นายจ้างควร:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่ทำงานทั้งหมดมีแสงสว่างเพียงพอและมีอากาศถ่ายเท
จัดให้มีการฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานในเรื่องขั้นตอนความปลอดภัย
ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอเพื่อหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เก็บอุปกรณ์ทั้งหมดให้อยู่ในสภาพที่ได้รับการดูแลอย่างดี
ติดป้ายและป้ายเตือนเมื่อจำเป็น
จำกัดการเข้าถึงพื้นที่อันตราย

โดยการทำตามคำแนะนำง่ายๆ เหล่านี้ นายจ้างสามารถช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน ซึ่งจะส่งเสริมผลิตภาพและประสิทธิภาพ

นายจ้างที่ทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยมักไม่ค่อยได้รับการเรียกร้องค่าชดเชยจากคนงาน

อุบัติเหตุและการเสียชีวิตในที่ทำงานอาจมีผลกระทบร้ายแรงต่อนายจ้าง สิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของนายจ้างเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อผลกำไรด้วย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคนงานนั้นมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานในการแก้ไข

การทำงานในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยทำให้นายจ้างมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตน้อยลง ซึ่งหมายความว่าจะมีการบาดเจ็บที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลและเวลาหยุดงานน้อยลง (สูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน) สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยส่งเสริมขวัญกำลังใจของพนักงานซึ่งนำไปสู่การมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยลดระดับความเครียดของพนักงาน เนื่องจากพวกเขารู้ว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาได้รับการดูแลโดยผู้บริหาร

การดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยสามารถคุ้มค่าในระยะยาว

ในขณะที่ธุรกิจ

Leave a Reply

Required fields are marked*