ประเทศไทยต้องเริ่มโครงการโครงสร้างพื้นฐาน EEC 6 โครงการในปีนี้.

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีที่แล้ว EEC สร้างรายได้กว่า 1 แสนล้านบาทจากการลงทุนภายนอก รับจดทะเบียนบริษัท

เพื่อให้โมเมนตัมดำเนินต่อไป รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้สั่งการให้คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซีพีซี) ดูแลให้โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก 6 โครงการในภูมิภาคเริ่มต้นในปีนี้

หกโครงการครอบคลุมเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา; สนามบินอู่ตะเภา ; ศูนย์จัดการซ่อมบำรุง ซ่อมแซม และยกเครื่องเครื่องบิน ท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3; ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 และการพัฒนา Digital Park Thailand (EECd)

โครงการเหล่านี้จะดำเนินการตามโครงการเมืองอัจฉริยะในจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่

แผนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
แผนที่โครงการ EEC
เมื่อดำเนินโครงการแล้วจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจฐานรากใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ได้รับมอบหมายให้จัดทำมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนให้ภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยการเกษตรและการท่องเที่ยว

กระทรวงการคลังและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะร่วมกันพัฒนา Smart Farmer 300,000 – 400,000 รายทั่วประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยมี Smart Farmer 100,000 ราย

รัฐบาลตั้งเป้านักท่องเที่ยวมาถึงสนามบินอู่ตะเภา 10 ล้านคน; การสร้างความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจขนาดใหญ่ และลดจำนวนผู้มีรายได้น้อยใน EEC จาก 350,000 คนให้เหลือศูนย์ภายใน 3 ปี

เมื่อพูดถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ดร.สมคิด กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นปัจจัยภายนอก แม้ว่าความตึงเครียดจะไม่บานปลายแต่ก็ยังอาจส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันได้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยก็เคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกันนี้มาก่อน และรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับมือกับการพัฒนาต่างๆ

นายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการ EECPC กล่าวว่า วันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดการพัฒนา EEC ผ่านมาตรการทางกฎหมายและโครงการโครงสร้างพื้นฐาน พวกเขาจะสร้างรายได้ให้เศรษฐกิจ 300,000 ล้านบาทต่อปี และมีส่วนทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เติบโต 1.5 ถึง 2% ในแต่ละปี

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/