ททท. ขยายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับเมืองเซ็นไดของญี่ปุ่นและภูมิภาคโทโฮคุ.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง (LoI) กับเมืองเซนไดและองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสานต่อความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2549 รับจดทะเบียนบริษัท

“ความต่อเนื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นภายใต้หนังสือแสดงเจตจำนงฉบับนี้มีขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากประเทศไทยได้เปิดสู่โลกกว้างอีกครั้งและต้อนรับนักเดินทางที่กลับมาด้วยแคมเปญ ‘Visit Thailand Year 2022: Amazing New Chapters’ ญี่ปุ่นเป็นแหล่งตลาดที่สำคัญสำหรับประเทศไทย และเรามั่นใจว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไป”

นาย. ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท
พิธีลงนามเสมือนจริงระหว่างนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. และนางคาซูโกะ โคริ นายกเทศมนตรีเมืองเซนได และนายชิเกรุ มัตสึกิ ประธานองค์การการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ จัดขึ้นเมื่อวานนี้ (วันอังคารที่ 15 มีนาคม) โดยมีนายธเนศวร์ เพ็ชร์สุวรรณ รองผู้ว่าการการตลาดระหว่างประเทศ – เอเชียและแปซิฟิกใต้ ททท. ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม และนายชูวิทย์ ศิริวัจจกุล ผู้อำนวยการบริหาร ททท. ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

นับเป็นการต่ออายุข้อตกลง LoI ครั้งที่สี่เพื่อความร่วมมือด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสามฝ่าย ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการลงนามครั้งแรกในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 ระหว่าง ททท. และเมืองเซนได ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดมิยางิและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ องค์การท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุเข้าร่วมข้อตกลงในปี 2555

การต่ออายุ LoI ครั้งล่าสุดนี้จะครอบคลุมระยะเวลาห้าปีของความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสามฝ่ายจนถึงเดือนมีนาคม 2027

ภายใต้ข้อตกลงนี้ ททท. เมืองเซ็นได และองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุจะร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบสองทางระหว่างญี่ปุ่นและไทย โดยเน้นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไปยังจุดหมายปลายทางแต่ละแห่ง

ซึ่งรวมถึงการจัดงานเทศกาลไทยในเมืองเซ็นไดและการส่งเสริมข้อเสนอด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กับตัวแทนท่องเที่ยวในเมือง ในขณะที่คุณลักษณะด้านการท่องเที่ยวของเมืองเซนไดและภูมิภาคโทโฮคุได้รับการส่งเสริมในประเทศไทยเช่นเดียวกัน เพื่อสร้างการรับรู้ที่มากขึ้นในหมู่ชาวไทยที่เดินทางออกนอกประเทศ นักท่องเที่ยว.

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/