การล้มละลายของธุรกิจ – การใช้บริการของสำนักงานกฎหมาย Theodore Stapleton

ข้อเสนอ Theodorestapletonlaw.com, อัยการล้มละลาย Atlanta GA, อัยการล้มละลาย 30339 โทรหาเราตอนนี้: 770-436-3334
สำนักงานกฎหมาย Theodoreapleton เป็นผู้บุกเบิกในการเป็นตัวแทนของธุรกิจ บุคคล และหน่วยงานรัฐบาลทั่วจอร์เจีย สำนักงานของเราในแอตแลนตาได้จัดการคดีต่างๆ ตั้งแต่การล้มละลายส่วนบุคคลไปจนถึงการล้มละลายขององค์กรและการค้า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รัฐ และรัฐบาลกลางของเราเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและเจ้าหนี้ของบริษัท หากคุณพบว่าคุณไม่สามารถจัดการธุรกิจของคุณได้อีกต่อไปหรือประสบปัญหาทางการเงิน และเชื่อว่าอาจถึงเวลาที่ต้องชำระทรัพย์สินของคุณ ทนายความส่วนตัวของเราสามารถช่วยคุณผ่านกระบวนการที่ยากลำบากนี้ได้

หากคุณต้องเผชิญกับการชำระบัญชีหรือการล้มละลายเนื่องจากธุรกิจของคุณไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้ รับจดทะเบียนบริษัท ทนายความล้มละลายในจอร์เจียของเราสามารถช่วยเหลือคุณและแนะนำคุณตลอดกระบวนการ ในจอร์เจีย การล้มละลายมีสองประเภท: การไม่ไล่เบี้ยหรือการไล่เบี้ย บทที่ไม่ไล่เบี้ยอนุญาตให้เจ้าหนี้ติดตามบัญชีที่ค้างชำระโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการชำระของธุรกิจ หมวดไล่เบี้ยต้องการให้เจ้าของธุรกิจชำระหนี้เพื่อปลดหนี้ เป็นผลให้เจ้าหนี้สามารถจ่ายได้ก็ต่อเมื่อธุรกิจสามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินได้

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ หากบริษัทของคุณยื่นบทที่ 11 ศาลจะแต่งตั้ง “มิตรไมตรี” หรือบุคคลที่สามเพื่อเจรจาในนามของคุณ โดยทั่วไปแล้ว นักอนามิคเป็นนายธนาคารเพื่อการลงทุนซึ่งมักจะพยายามเอาคืนให้ได้มากที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณโดยการเจรจาธุรกิจที่เป็นหนี้กับเจ้าหนี้ของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ เจ้าหนี้ตกลงที่จะยอมรับข้อตกลงหรือแผนการชำระเงินที่อาจส่งผลให้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายของยอดเครดิตคงค้างลดลง

วัตถุประสงค์หลักของทนายความด้านการล้มละลายของธุรกิจที่ได้รับมอบหมายในคดีของคุณคือเพื่อปกป้องเจ้าหนี้ของคุณในขณะที่เจรจาหนี้ของคุณกับผู้ให้กู้ของธุรกิจของคุณ หากคุณยื่นบทที่ 11 เจ้าหนี้สามารถตกแต่งค่าจ้างของคุณได้ กันคุณให้ห่างจากบ้าน และขัดขวางความสามารถในการรับเครดิตหรือการจ้างงานของคุณ ศาลแต่งตั้ง “มิตรไมตรี” ที่มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับประเภทธุรกิจของคุณ สำนักงานกฎหมาย Theodorestapleton เป็นตัวแทนผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าของเราตลอดกระบวนการ

เรานำเสนอบริการพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการล้มละลายทางธุรกิจที่ซับซ้อน ทนายความด้านการล้มละลายของเรามีความรู้ในทุกแง่มุมของกฎหมายล้มละลายของธุรกิจและกฎหมายของรัฐบาลกลางโดยเฉพาะ พวกเขาจะทำงานร่วมกับคุณและเจ้าหนี้ของคุณในการเจรจาแผนการจัดการหนี้ (DMP) DMP จะได้รับการตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่าย และโดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยการกำจัดหรือการชำระหนี้ในสัดส่วนที่มาก สิ่งนี้ช่วยให้แน่ใจว่าเจ้าหนี้ของคุณจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียกเก็บเงินและกำจัดการมีส่วนร่วมในด้านการเงินส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทบัตรเครดิตไม่ใช่กลุ่มเดียวที่สามารถใช้ประโยชน์จากลูกหนี้ในกระบวนการยื่นล้มละลายได้ ผู้ประกอบการที่มีการล้มละลายส่วนบุคคลยังสามารถใช้บริการของสำนักงานกฎหมาย Theodorestapleton เพื่อขจัดหนี้ธุรกิจ ซึ่งรวมถึงหนี้เบ็ดเตล็ดของผู้ประกอบการ เช่น บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนักศึกษา ด้วยการลดหรือขจัดหนี้ประเภทนี้ ผู้ประกอบการจะสามารถปรับปรุงคะแนนเครดิตของตน ซึ่งจะช่วยพวกเขาในด้านอื่น ๆ ของชีวิต ด้วยทนายความที่มีประสบการณ์และผ่านการรับรอง บทความพิมพ์ซ้ำฟรี ผู้บริโภคสามารถรับความช่วยเหลือที่พวกเขาต้องการและก้าวไปสู่การปรับปรุงประวัติเครดิตของพวกเขา