การประกันสุขภาพสำหรับบุคคล – การซื้อกรมธรรม์มีเหตุผลอย่างไร

การประกันสุขภาพสำหรับบุคคล – การซื้อกรมธรรม์มีเหตุผลอย่างไร

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสำหรับการรักษาและการดูแลโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลก เพื่อปกป้องคุณจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากที่อาจทำให้คุณล้มละลายได้ …

 

 

ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสำหรับการรักษาและการดูแลโรคต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับทุกสิ่งในโลก เพื่อปกป้องคุณจากการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจำนวนมากซึ่งอาจทำให้คุณล้มละลายได้ทำไมไม่พิจารณาทำประกันสุขภาพสำหรับบุคคลในเท็กซัส มีแผนประกันสุขภาพมากมายที่ดูแลค่าใช้จ่ายของพันธมิตรทั้งหมดตั้งแต่การรักษาตัวในโรงพยาบาลไปจนถึงค่าใช้จ่ายในการพักฟื้นหลังการเข้าโรงพยาบาล ต่อไปนี้เป็นประโยชน์หลักสี่ประการของการซื้อนโยบายการดูแลสุขภาพ

 

รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

 

วัตถุประสงค์ทั้งหมดของการเลือก รับจดทะเบียนบริษัท ประกันสุขภาพสำหรับบุคคลในเท็กซัสคือช่วยให้คุณได้รับค่ารักษาพยาบาลที่มีคุณภาพราคาแพงอย่างสงบและสามารถจ่ายได้ ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวในโรงพยาบาลค่าภูมิลำเนาค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่ารถพยาบาลคุณสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกอย่างเพียงแค่จ่ายเบี้ยประกันภัยรายปีขั้นต่ำตามใบเรียกเก็บเงินของคุณตามมูลค่ากรมธรรม์ ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงลิบลิ่วการซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพจาก บริษัท ที่มีชื่อเสียงจึงสมเหตุสมผล

 

รับความคุ้มครองต่อการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

 

ทุกวันนี้ผู้ให้บริการประกันภัยจำนวนมากขึ้นพร้อมที่จะเสนอการประกันการดูแลผู้ป่วยวิกฤต คุณจะได้รับความคุ้มครองจากโรคร้ายแรงเช่นไตวายมะเร็งการปลูกถ่ายไขกระดูกการผ่าตัดบายพาสการปลูกถ่ายตับหรือไตและอื่น ๆ เมื่อคุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงแล้วกรมธรรม์จะทำให้คุณมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนหากอยู่ภายใต้ขอบเขตความครอบคลุมของข้อตกลง ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการจ่ายค่าจัดตำแหน่งใหม่ค่าผ่าตัดค่ารักษารายวันหรือค่ารักษาพยาบาลสุดท้ายและอยู่อย่างสงบสุขโดยไม่ต้องมีภาระผูกพันทางการเงินใด ๆ

 

ผลประโยชน์การประกันเงินสด

 

การประกันสุขภาพเกือบทั้งหมดสำหรับบุคคลในเท็กซัสได้เปิดตัวสถานพยาบาลแบบไม่ต้องใช้เงินสด ส่วนที่ดีที่สุดของรูปแบบการประกันประเภทหนึ่งคือด้วยนโยบายการประกันแบบไม่ใช้เงินสดคุณไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินออกจากกระเป๋าก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือเริ่มทำหัตถการ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ทั้งหมดตั้งแต่การรักษาตัวในโรงพยาบาลจนถึงการรักษาและการอยู่ในโรงพยาบาลสำหรับค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูจะถูกจ่ายระหว่างโรงพยาบาลและผู้ให้บริการประกันภัยและจำนวนเงินจะถูกส่งไปยังหน่วยงานโรงพยาบาล

 

เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกนี้คุณจำเป็นต้องส่งแบบฟอร์มข้อตกลงและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดตามมูลค่าประกันภัยของคุณ เมื่อได้รับเงินเบี้ยประกันภัยคุณจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ และเพียงแค่แสดงบัตรนี้คุณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์แบบไม่ต้องใช้เงินสด

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

คุณรู้ไหมว่าการมีประกันสุขภาพสำหรับบุคคลในเท็กซัสให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย! จำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้กับกรมธรรม์ประกันสุขภาพของคุณทำให้คุณมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีภายใต้ Sec 80D ของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ยอดหักน่าจะได้

 

  • สำหรับ Rs ส่วนบุคคล 25,000 สำหรับผู้ถือกรมธรรม์และครอบครัวของเขา / เธอ

 

  • บุคคลหรือคู่สามีภรรยาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสามารถรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุ้มค่ากว่า Rs 50,000

 

  • ส่วนลดภาษีเพิ่มเติมสำหรับการมีประกันของผู้ปกครอง (ไม่ว่าจะขึ้นอยู่กับหรือไม่ก็ตาม) สามารถทำได้สูงถึง 25,000 ในขณะที่พวกเขามีอายุ 60 ปีขึ้นไปเงินที่หักจะได้รับเพิ่มเป็น 50,000

 

  • สำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีประกันซึ่งมีอายุตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปหากพบว่าค่ารักษาพยาบาลรายปีเป็น Rs, 50000 จะช่วยให้พวกเขาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ Rs, 5000 ต่ำกว่า 80D สำหรับการตรวจสุขภาพเชิงป้องกัน จำนวนเงินหักรวมอยู่ใน Rs, 25,000 / 50000 บทความทางจิตวิทยาการหักผลประโยชน์ทางภาษีคุณสามารถทำประกันสุขภาพจำนวนมากสำหรับบุคคลในเท็กซัสหลังจากทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของนโยบายดีแล้ว