การค้าและการลงทุนของสหรัฐในอาเซียน.

สหรัฐอเมริกาได้กลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) รองจากจีน

ในปี 2564 การค้าสินค้าและบริการระหว่างสหรัฐฯ และอาเซียนสูงถึง 441.7 พันล้านดอลลาร์ โดยสหรัฐฯ ยังเป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีกด้วย สินค้าส่งออกอันดับต้น ๆ จากอาเซียนไปสหรัฐ ได้แก่ เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เครื่องนุ่งห่ม และเฟอร์นิเจอร์

ประเด็นที่สำคัญ
สหรัฐอเมริกาเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับสองของอาเซียนรองจากจีน โดยการค้าสินค้าและบริการมีมูลค่าถึง 441.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564
สหรัฐฯ เป็นแหล่งการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 22.5 ของ FDI ทั้งหมดในกลุ่ม
อาเซียนกำลังดึงดูดธุรกิจของสหรัฐฯ ในภาคต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และห่วงโซ่มูลค่ารถยนต์ไฟฟ้า
ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ส่งออกเครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เชื้อเพลิงแร่ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังอาเซียน การลงทุนหลักๆ ของสหรัฐฯ ในอาเซียนนั้นเห็นได้จากอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เซมิคอนดักเตอร์ โครงสร้างพื้นฐานรับจดทะเบียนบริษัทดิจิทัล และห่วงโซ่มูลค่ารถยนต์ไฟฟ้า ความต้องการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นของภูมิภาคได้ดึงดูดบริษัทข้ามชาติที่มีระบบคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์รายใหญ่เข้ามา

บริษัทของสหรัฐฯ มีความโดดเด่นในด้านการลงทุนด้านชีวการแพทย์และเวชภัณฑ์ ประเทศในอาเซียนกำลังหาทางเพิ่มการเข้าถึงตลาดสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้การพึ่งพาการค้ากับจีน ปัจจุบัน สหรัฐฯ มีส่วนร่วมในการเจรจากรอบเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิกกับประเทศสมาชิกอาเซียนหลายประเทศ

อาเซียนได้เปรียบดุลการค้าในการค้าสินค้า
อาเซียนได้เปรียบดุลการค้ามากกว่า 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการส่งออกเครื่องจักรไฟฟ้า กลุ่มส่งออกเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้ามูลค่า 7.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 28 ของการส่งออกทั้งหมดของอาเซียนไปยังสหรัฐฯ

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ หม้อไอน้ำ และชิ้นส่วนต่างๆ มีส่วนสนับสนุนการส่งออก 38,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 14 ในขณะที่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์มีส่วนในการส่งออกประมาณ 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือร้อยละ 6 ของการส่งออกทั้งหมดในอาเซียน

การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกกำลังผลักดันให้บริษัทในสหรัฐฯ หลายแห่งขยายการดำเนินงานไปยังอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ภูมิภาคนี้กำลังเห็นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจดิจิทัล เช่น การพัฒนาศูนย์ข้อมูล อีคอมเมิร์ซ และโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการสื่อสาร

ภาพรวมการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ ในอาเซียน (aseanbriefing.com)

การบรรยายสรุปอาเซียนจัดทำโดย Dezan Shira & Associates บริษัทช่วยเหลือนักลงทุนต่างชาติทั่วเอเชียและดูแลสำนักงานทั่วอาเซียน รวมถึงใน สิงคโปร์ฮานอยโฮจิมินห์ซิตี้และ ดานัง ใน เวียดนาม นอกเหนือจาก จาการ์ตา ในอินโดนีเซีย

ข้อมูลจาก https://www.thailand-business-news.com/